Ojciec z dzieckiem

Prywatne przedszkole - Gdańsk i Trójmiasto

Każdy rodzic chce dokładnie wiedzieć, jak funkcjonuje placówka edukacyjna, do której ma uczęszczać jego dziecko. W prywatnym Przedszkolu Wielka Przygoda w Gdańsku nie ukrywamy najważniejszych informacji na temat prowadzonej działalności i chętnie udzielamy dodatkowych wyjaśnień. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu grono pedagogiczne, szczegółowe plany zajęć czy inne istotne dane!

Przedszkole Wielka Przygoda czeka na Twoje dziecko

Oferta prywatnego przedszkola Wielka Przygoda z Trójmiasta

W ramach prowadzenia prywatnego Przedszkola Wielka Przygoda w Trójmieście zapewniamy dzieciom wyjątkową ofertę dydaktyczną. W pierwszej kolejności stawiamy na atrakcyjność prowadzonych zajęć, o którą dba świetnie przygotowana kadra wychowawców. Jako przedszkole niepubliczne prowadzimy także edukację włączającą, skierowaną do przedszkolaków mających wydaną opinię o wczesnym wspomaganiu i orzeczenie o kształceniu specjalnym.

Dziecko w papierowym samolocie
dziecko astronauta

Plan zajęć

Do placówki uczęszczają dzieci w różnym wieku. Z tego względu wyodrębniliśmy grupy wiekowe, dla których są prowadzone osobne zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. Plan zajęć dla każdej z tych grup jest dostępny do wglądu na stronie internetowej, a o wszelkich zmianach rodzice są informowani pisemnie.

Galeria

Organizujemy zajęcia wychowawcze, dydaktyczne, a także wiele akcji tematycznych i spotkań z różnych okazji. Dzięki temu, że jesteśmy przedszkolem z ogrodem, dbamy również o zajęcia ruchowe i edukacyjne na świeżym powietrzu. Za każdym razem dokumentujemy fotograficznie to, jak pracują i bawią się przedszkolaki, a zdjęcia z zajęć zamieszczamy w galerii na stronie internetowej!

uśmiechnięte dzieci