uśmiechnięte dzieci

Prywatne przedszkole Wielka Przygoda

Przedszkole Wielka Przygoda czeka na Twoje dziecko

Prywatne przedszkole „Wielka Przygoda” rozpoczęło działalność we wrześniu 2007 roku. Nasz zespół tworzą ludzie z pasją, nauczyciele posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyróżniający się ogromnym doświadczeniem w pracy z najmłodszymi.
 

Priorytety naszego przedszkola

Nie ulega wątpliwości, iż priorytetem w pracy z dzieckiem powinno być odkrywanie oraz doskonalenie jego umiejętności i mocnych stron tak, aby w efekcie ukształtować w dziecku wysokie poczucie własnej wartości i uzyskać pełną gotowość do podjęcia dalszej edukacji. W naszym niepublicznym przedszkolu wychodzimy z założenia, że każdy człowiek posiada talenty. Dlatego stawiamy sobie za cel ich odkrywanie oraz rozwijanie. W pracy skupiamy się również na przezwyciężaniu słabości i dostosowywaniu metod oraz form pracy tak, aby każdy nasz Podopieczny miał możliwość odniesienia sukcesgu na miarę swoich możliwości. Zadaniem kadry pedagogicznej prywatnego przedszkola Wielka Przygoda jest wprowadzenie dzieci w świat wartości w duchu poszanowania praw wszystkich ludzi.

Wszyscy dbamy o to, by pierwszy etap edukacyjny stał się dla Dzieci, Rodziców i Nauczycieli WIELKĄ PRZYGODĄ.

 

Edukacja włączająca w naszym prywatnym przedszkolu

W naszym przedszkolu prowadzimy edukację włączającą. Opieką obejmujemy dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu oraz kształceniu specjalnym.

 

dziewczynka