Edukacja włączająca – dla dzieci z opiniami i orzeczeniami o kształceniu specjalnym - Gdańsk i Trójmiasto

Prowadzimy również edukację włączającą dla dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu oraz orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Obejmuje ona szereg zajęć i aktywności, do których zaliczamy: zajęcia z Metody Krakowskiej, zajęcia logopedyczne, sensoplastykę, fizjoterapię, gimnastykę korekcyjną, muzykoterapię, zajęcia z zastosowaniem klocków Numicon, dogoterapię oraz inne zajęcia dostosowane do zaleceń przekazanych w opinii i orzeczeniu. Zapraszamy do poznania oferty niepublicznego przedszkola.

Dla wszystkich dzieci proponujemy ponadto:

  • zajęcia edukacyjne oraz wychowawcze prowadzone przez nauczycieli – opiekunów grup oraz Autorski Program Zajęć „WIELKA PRZYGODA” – jest to mix popołudniowy (rodzic z dzieckiem wybierają dwa zajęcia, w których podopieczny będzie uczestniczył przez minimum pół roku). Są to zajęcia rozwijające logiczne myślenie: Fizyka dla Smyka”, „Dziecięca matematyka”; zajęcia literackie: „Spotkania z Bajką”; plastyczne: „Sztuka nie dla sztuki”, teatralne: „Teatrzyk Wielkiej Przygody” oraz logorytmika: „Logokraina – gimnastyka buzi i języka”, „Edukacja przez ruch” (konkretne rodzaje zajęć są ustalane na dany rok szkolny),
  • kontakt z językiem angielskim – jesteśmy przedszkolem z językiem angielskim. Codziennie prowadzimy 30 minut zajęć z tego języka, stawiając jednocześnie na naturalne przyswajanie wiedzy w różnych sytuacjach życia przedszkolaka,
  • zajęcia rytmiczne, umuzykalniające oraz taneczne. Są one kierowane przez Agencję Artystyczną KALISARIO i odbywają się dwa razy w tygodniu,
  • zajęcia z tańca nowoczesnego, które są prowadzone raz w tygodniu przez firmę Wytwórnia Radochy Daria Wojtas. Są to zajęcia dla chętnych, dodatkowo płatne,
  • zajęcia z gimnastyki, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Dla dzieci ze wskazaniami proponujemy zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistę fizykoterapii,
  • zajęcia judo – idealne dla usportowionych wychowanków. Są to zajęcia dla chętnych, dodatkowo płatne,
  • terapię pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Co jeszcze zapewniamy?

Do placówki mogą uczęszczać także dzieci wymagające wczesnego wspomagania oraz dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Są dla nich tworzone indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Dzieci pracują grupowo i indywidualnie pod opieką terapeutów.

Organizujemy również różnego rodzaju przedstawienia teatralne, koncerty, zajęcia kreatywne, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów itp. Przeprowadzamy spotkania Społeczności Przedszkolnej – według harmonogramu zawartego w planie dydaktyczno – wychowawczym. Organizujemy również spotkania urodzinowe.