Witamy w Naszym Przedszkolu !

Szanowni Państwo!

Placówka “Wielka Przygoda” to niepubliczne przedszkole funkcjonujące w Trójmieście od września 2007 roku*. Nasza oferta jest bardzo szeroka oraz nieustannie wzbogacana, wszystko to czynimy z myślą o naszych podopiecznych, uwzględniając przy tym najnowsze badania z zakresu pedagogiki i psychologii.

Priorytety naszego przedszkola

Zawsze priorytetem w pracy z dzieckiem powinno być odkrywanie oraz doskonalenie jego umiejętności i mocnych stron tak, aby w efekcie ukształtować w dziecku wysokie poczucie własnej wartości i uzyskać pełną gotowość do podjęcia edukacji szkolnej opuszczającego placówkę wychowanka. W naszym przedszkolu wychodzimy z założenia, że każdy człowiek posiada talenty. Dlatego stawiamy sobie za cel ich odkrywanie oraz rozwijanie.

W naszej pracy skupiamy się również na przezwyciężaniu słabości i dostosowywaniu metod oraz form pracy tak, aby każdy nasz Podopieczny miał możliwość odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości. Zadaniem kadry pedagogicznej naszego przedszkola jest wprowadzić dzieci w świat wartości w duchu poszanowania praw wszystkich ludzi.

Rok szkolny 2014/2015 chcemy poświęcić zabawie tematycznej jako podstawowej formie działalności dziecka w wieku 3- 5 lat, co znajduje wyraz w Koncepcji Pracy Przedszkola i Planie Rocznym.

Kadra prywatnego przedszkola „Wielka Przygoda”

Kadrę naszego niepublicznego przedszkola tworzą ludzie z pasją, nauczyciele nowatorzy, posiadający wysokie kwalifikacje w zakresie dydaktyki oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą się także poszczycić dodatkowymi umiejętnościami nabytymi w czasie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, które wykorzystują w codziennej pracy, wprowadzając dzieci w świat literatury, matematyki, fizyki, sztuki…

Cała Kadra przedszkola “Wielka Przygoda” dba o to, by pierwszy etap edukacyjny stał się dla Dzieci oraz Rodziców Wielką Przygodą…

Siedzibą przedszkola jest dom wolnostojący z własnym ogrodem znajdujący się w otoczeniu nowych osiedli w Gdańsku.

Dyrektor i Nauczyciele

*Nasza placówka została wpisana do ewidencji szkół niepublicznych Gminy Miasta Gdańska pod Nr 204/P/07.