Prywatne przedszkole w Trójmieście – oferta dydaktyczna

Zawsze staramy się, aby zajęcia prowadzone w naszym niepublicznym przedszkolu w Gdańsku były w jak największym stopniu atrakcyjne dla dzieci. Dlatego nasza kadra pedagogiczna prowadzi zajęcia z wykorzystaniem aktywnych metod, w formie zabaw, gier dydaktycznych, scenek dramowych, improwizacji, itp.

Edukacja włączająca

Prowadzimy również edukację włączającą dla dzieci z orzeczeniami o wczesnym wspomaganiu oraz kształceniu specjalnym.

 

Zajęcia dla dzieci prowadzone w prywatnym przedszkolu “Wielka Przygoda”

 • Zajęcia edukacyjne oraz wychowawcze prowadzone przez nauczycieli – opiekunów grup oraz Autorski Program Zajęć „WIELKA PRZYGODA” – jest to mix popołudniowy (rodzic z dzieckiem wybierają dwa zajęcia, w których nasz Podopieczny będzie uczestniczył przez minimum pół roku). Są to zajęcia rozwijające logiczne myślenie: Fizyka dla Smyka”, „Dziecięca matematyka”; zajęcia literackie: „Spotkania z Bajką”; plastyczne: „Sztuka nie dla sztuki”, teatralne: „Teatrzyk Wielkiej Przygody” oraz logorytmika: „Logokraina – gimnastyka buzi i języka”, „Edukacja przez ruch”.
 • Podopieczni naszego przedszkola mają również kontakt z językiem angielskim. Codziennie prowadzimy 30 minut zajęć z tego języka, ponadto stawiamy na naturalną naukę języka w różnych sytuacjach życia przedszkolaka.
 • Prowadzimy również zajęcia rytmiczne, umuzykalniające oraz taneczne. Kierowane są one przez Agencję Artystyczną KALISARIO i odbywają się dwa razy w tygodniu.
 • U nas dzieci mają również możliwość skorzystania z zajęć tańca nowoczesnego, te z kolei prowadzone są raz w tygodniu przez panią Darię Wojtas (są to zajęcia dla chętnych, dodatkowo płatne) .
 • Dla miłośników strategii i logicznego myślenia powstały w tym roku zajęcia „Gra w szachy”.
 • Oferujemy również zajęcia z religii – dla chętnych dzieci (wg deklaracji rodziców).
 • Ponadto dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z gimnastyki, a dla dzieci ze wskazaniami proponujemy zajęcia dodatkowo płatne z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistę fizykoterapii.
 • Dla usportowionych wychowanków Przedszkola Wielka Przygoda oferujemy zajęcia judo (zajęcia dla chętnych dodatkowo płatne).
 • Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są terapią pedagogiczną i logopedyczną.
 • Do naszego niepublicznego przedszkola przyjmujemy także dzieci potrzebujące wczesnego wspomagania oraz dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Są dla nich tworzone indywidualne programy. Profilaktycznie organizujemy również spotkania z pedagogiem – obserwacja, pomoc w integracji grupy, sytuacjach trudnych, konsultacje z rodzicami.
 • Organizujemy różnego rodzaju przedstawienia teatralne, koncerty, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów itp.
 • Przeprowadzamy spotkania Społeczności Przedszkolnej – według harmonogramu w planie dydaktyczno – wychowawczym.
 • Organizujemy spotkania urodzinowe.

 

Spotkania dla rodziców i dzieci w przedszkolu w Gdańsku

 • Spotkanie kwalifikacyjne odbywa się przed przyjęciem dziecka do przedszkola. Jego celem jest zapoznawanie się z placówką i jej ofertą.
 • Spotkania adaptacyjne (20 godzin) – skierowane jest do dzieci, które źle znoszą rozstania z rodzicami (adaptacja dziecka może trwać do 10 dni roboczych).
 • Uroczystości przedszkolne, festyny, imprezy sportowo – rekreacyjne itp.
 • Regularne spotkania rodziców danej grupy z wychowawcami.
 • Indywidualne spotkania rodzic – nauczyciele (podsumowanie pracy z dzieckiem w I i II semestrze).
 • Spotkania dla rodziców o charakterze szkoleniowym (wykłady, warsztaty).

 

Organizacja pracy przedszkola

 • Nasze przedszkole prowadzi opiekę nad dziećmi od 6:30 do 17:00.
 • Po godz. 17:00 prowadzone są zajęcia opiekuńcze (za dodatkową opłatą).
 • Nasza placówka czynna jest przez cały rok.
 • Obowiązuje jednorazowe wpisowe (jest ono przeznaczone na materiały plastyczne oraz podręczniki).
 • Czesne w naszym przedszkolu płatne jest przez 12 miesięcy i ustalane jest na dany rok szkolny przez dyrektora.
 • Dzieci mają zapewnione 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz podwieczorek.
 • Stawkę żywieniową ustala dyrektor na dany rok szkolny.